Untitled Document

Zorgpad alcohol

 
Zorgpad alcohol - Documentatie

Wie zijn we

Het zorgpad alcohol West-Vlaanderen is een realisatie van een specifieke werkgroep opgericht in de schoot van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg West-Vlaanderen (OP GGZ W-Vl). Het OP GGZ heeft oa. als opdracht om de samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en organiseert vanuit dat kader doelgroepenoverleg rond het thema verslaving en middelenmisbruik.

Het zorgpad alcohol is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen diverse partners uit de West-Vlaamse GGZ, waarvan een aantal zich engageerde in een kleine werkgroep die het zorgpad heeft uitgeschreven en ontwikkeld. Dit gebeurde op basis van wetenschappelijke literatuur en eigen praktijkervaring. Klankbord voor de werkgroep rond het zorgpad alcohol is de Expertgroep legale middelen, samengesteld uit diverse GGZ-voorzieningen in West-Vlaanderen, die een zorgaanbod hebben voor personen met alcoholproblemen.

De procesbegeleiding van de werkgroep gebeurde door het OP GGZ.

Leden werkgroep

Daarnaast werd er ook nauw samengewerkt met AA, die ons heel wat praktijkvoorbeelden en ervaringsdeskundigheid aanleverde.

Leden expertgroep legale middelen

www.websitecreatie.be